Duet korzyści
w Toyota Banku
dla nowych klientów

laptopy

Nawet do 600 zł można zyskać w promocji „Zarabiaj z duetem korzyści”. Premię można  otrzymać za ulokowanie 10 tys. zł na dwóch korzystnie oprocentowanych lokatach oraz za skuteczne polecanie tej promocji innym osobom. Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora, natomiast jej partnerem – Toyota Bank Polska.

Podstawowe warunki promocji

Aby otrzymać od banku premię, należy:

Do dnia 8.03.2017 r. zarejestrować się na stronie duetlokat1.zpremia.pl, podając swoje dane osobowe i wyrażając zgody marketingowe
Do dnia 15.04.2017 roku poprzez System Bankowości Elektronicznej założyć co najmniej jedną lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5000 zł oraz co najmniej jedną lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5000 zł. Bank gwarantuje stałe oprocentowanie lokat Plan Depozytowy na 160 dni w wysokości 2,50% oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy w wysokości 2,30% założonych w ramach promocji w całym okresie ich trwania.
Utrzymać oba depozyty co najmniej przez 90 dni od ich założenia.

Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty premii, czyli do 25.08.2017r.

Zasady, na jakich można uzyskać prawo do premii, różnią się nieco w zależności od tego, czy o nagrodę stara się nowy, czy dotychczasowy klient Toyota Banku.

Premia 140 zł dla nowych klientów

 

Zarejestrować swój udział w promocji w sposób opisany w pkt 1. podstawowych warunków.
Wybrać z dostępnego menu opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”, kliknąć w udostępniony link i przejść pełną procedurę otwarcia Konta jedynego.
Wykonać czynności opisane w pkt 2-4 podstawowych warunków.

W zamian za spełnienie tych warunków Toyota Bank wypłaci nowemu klientowi premię w wysokości 140 zł.

Bonus – zwolnienie z opłaty za Konto Jedyne

Od uczestników promocji wymagane jest posiadanie Konta Jedynego. Jednak nie wiąże się to z żadnymi kosztami! Wszyscy uczestnicy promocji dodatkowo korzystają ze zwolnienia z opłaty za Konto Jedyne. Standardowo używanie rachunku kosztuje 2,49 zł miesięcznie, a żeby nie płacić tej kwoty, trzeba wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową o wartości minimum 400 zł miesięcznie. W ramach promocji „Zarabiaj z duetem korzyści” za rachunek można nie płacić nawet wtedy, gdy ten warunek nie zostanie spełniony. Bank gwarantuje zwrot opłaty za konto za wszystkie miesiące kalendarzowe, w których uczestnik promocji posiadał jednocześnie aktywne dwie lokaty: Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy. Pobrana opłata będzie zwracana przelewem nie później niż 15. dnia roboczego kolejnego miesiąca. Zwolnienie obowiązuje nie dłużej niż do końca roku 2017.

Do 250 zł dodatkowej premii dla każdego uczestnika promocji – NOWEGO klienta

Jesteś zadowolony z promocji? Możesz ją polecić swoim bliskim i zyskać dzięki akcji „Polecaj i zarabiaj”! Na dodatkowe bonusy może liczyć każdy, kto weźmie udział w promocji „Zarabiaj z duetem korzyści” i spełni warunki uprawniające do uzyskania podstawowej premii w wysokości 70 zł lub 140 zł.

Aby starać się o premię dodatkową, należy wygenerować w aplikacji kod polecający i przekazać go osobie mającej status nowego klienta Toyota Banku. Gdy polecany osoba weźmie udział w promocji i spełni warunki uprawniające do wypłaty premii, bank wypłaci polecającemu dodatkowy bonus w wysokości 50 zł. Polecający może wskazać maksymalnie pięciu nowych klientów. To zaś oznacza, że premia dodatkowa, jaką może otrzymać każdy z uczestników promocji, to aż 250 zł. Co ważne, uczestnik akcji „Polecaj i zarabiaj” NIE MOŻE być jednocześnie poleconym i polecającym.

Skontaktuj się z nami!

Pola oznaczone symbolem * są wymagane