Informacja o proponowanej zmianie warunków Regulaminu „Akcja Klub Korzyści”

7 czerwca 2017
  • Lubię to 1
    Loading...
  • komentarze0

Agora S.A. jako Organizator „Akcji Klub Korzyści”, niniejszym informuje o proponowanej zmianie warunków Regulaminu

  1. Proponowana zmiana Regulaminu „Akcji Klub Korzyści” przez Agora S.A. z siedzibą w  („Regulamin”) polega na zmianie § 5 ust. 2 Regulaminu z obecnego brzmienia:
  2. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w § 3 ust. 1, lit. a, b, oraz którzy dokonają prawidłowej rejestracji w Etapie 1 Akcji do 14.06.2017 r. (włącznie) otrzymają dodatkowo 300 Punktów promocyjnych na start.

na następujące brzmienie:

  1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w § 3 ust. 1, lit. a, b, oraz którzy dokonają prawidłowej rejestracji w Etapie 1 Akcji do 30.06.2017 r. (włącznie) otrzymają dodatkowo 300 Punktów promocyjnych na start.
  2. Z uwagi na fakt, że zmiana określona w punkcie 1 powyżej ma charakter korzystny dla Uczestników i nie narusza ich praw, wchodzi ona w życie z dniem ogłoszenia.
  3. W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od uczestnictwa w „Akcji Klub Korzyści”, przy czym termin na realizację tego prawa upływa z dniem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o proponowanej zmianie Regulaminu.
  4. Jednolita wersja Regulaminu uwzględniająca wprowadzone zmiany zostaje dołączona do treści niniejszej informacji oraz znajduje się pod adresem: https://bank.zpremia.pl/klub/static/panel/images/Regulamin_Klub_Korzysci.pdf

W imieniu Organizatora

AgoraPerformance.pl

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skontaktuj się z nami!

Pola oznaczone symbolem * są wymagane